LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap

Kies voor een lidmaatschap van de speeltuin en geniet van de vele voordelen. In de eerste plaats natuurlijk onbeperkte toegang voor het gehele gezin tijdens de openingstijden van de speeltuin.
Daarnaast geldt voor alle gezinsleden gratis deelname aan bijna alle speeltuinactiviteiten of anders een aanzienlijke reductie.
Voorbeelden van de gratis activiteiten zijn Paaseieren zoeken, Sinterklaasmiddag, Knutselactiviteiten.

Dus aarzel niet en schrijf het gezin nu in via  secretaris@svdebijenkorf.nl

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • Adres
  • Postcode + woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Speeltuinvereniging De Bijenkorf duurt exact één kalenderjaar van de maand augustus tot en met de maand juli. De contributie van € 30,00 wordt overgemaakt door u op onze rekening.
Wij zullen u vooraf per email of brief informeren wanneer de betaling gedaan moet worden.

Wilt u uw lidmaatschap van Speeltuinvereniging De Bijenkorf opzeggen?

Opzeggen kan tot en met 30 juni voorafgaand aan het nieuwe speeltuinseizoen​. Stuurt u dan een e-mail naar info@svdebijenkorf.nl.
Zodra uw opzegging is verwerkt, ontvang u van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van uw opzegging.

Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap of nadat de toegang tot de speeltuin is ontzegd als gevolg van wangedrag zal geen restitutie plaatsvinden.