Spe(e)lregels

Speeltuinvereniging De Bijenkorf wil alle kinderen en hun ouders een prettige omgeving bieden waarin gezelligheid, veiligheid en respect centraal staan.
Hieronder staan enkele spe(e)lregels weergegeven die de prettige en veilige omgeving moeten waarborgen.

 1. Het betreden van de speeltuin is te allen tijde voor eigen risico;
 2. Ouders, verzorgers en begeleiders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren);
 3. Kinderen tot en met 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene komen spelen;
 4. Jonge kinderen dienen onder begeleiding het toilet te gebruiken;
 5. Omwille van hygiëne en veiligheid zijn huisdieren helaas niet op het terrein toegestaan;
 6. De toestellen in de speeltuin dienen uitsluitend gebruikt te worden waarvoor ze bedoeld zijn;
 7. De speeltoestellen zijn uitsluitend te gebruiken door kinderen tot en met 12 jaar;
 8. Voetballen op het terrein is uitsluitend toegestaan na toestemming van de beheerder of van het bestuur;
 9. Het zelf meenemen van consumpties is toegestaan;
 10. Alle afval dient zelf in de daarvoor bestemde bakken te worden geworpen;
 11. Aanwijzingen van de beheerder/het bestuur dienen te allen tijde opgevolgd te worden;
 12. Bij overtreding van de regels, kan de toegang tot de speeltuin ontzegd worden;
 13. Respecteer elkaar en wees anderen niet tot last.

Mocht bovenstaande niet geheel duidelijk zijn of doet zich een situatie voor die in strijd is met de spe(e)lregels, schroom dan niet om de beheerder of een bestuurslid aan te spreken.